Koor "Met Hart en Stem"

Welkom op de webpagina van onze zangvereniging!

Op dit moment kunnen wij helaas niet samen zingen.

Zodra dit weer mogelijk is geven wij dit aan op deze pagina.

Op donderdagavond repeteren wij van 20 tot 22 uur in de Marcuskerk.

Op dit moment is er een vacature voor een dirigent.

Contact: Ewoud van Luik: ewoudvanluik@gmail.com