Beleid

De kerkenraad stelt het beleid voor de wijkgemeente op. In de afgelopen jaren is een beleidsplan vastgesteld door de kerkenraad.

Daarnaast zijn commissies werkzaam geweest om onderwerpen uit te diepen:

    • eredienst

    • tweede dienst

    • lerende gemeente