Kinderkoor Kristal

Zo kostbaar als kristal is, zo kostbaar zijn wij in de ogen van God. Hier wil het kinderkoor van zingen.

Kristal is een christelijk kinderkoor voor kinderen van 5 (groep 2) tot en met 12 jaar (groep 8). Het koor is interkerkelijk en de leden zijn dan ook voornamelijk uit diverse kerkelijke richtingen afkomstig.

Het kinderkoor repeteert op vrijdagavond in de bovenzaal van de Marcuskerk, aan de Menno ter Braaklaan 2 in Delft om 18.30 - 19.30 uur.

Iedereen is welkom om eerst een poosje vrijblijvend mee te zingen. Je hoeft je daarvoor niet op te geven, je mag je aan het begin van een repetitie melden bij de dirigent.

Naast de repetities treedt het koor een aantal keer per jaar op in kerkdiensten, verzorgingstehuizen en in het ziekenhuis.

Lijkt het uw kind leuk om mee te zingen? Kom dan langs op een van de repetities.

U kunt ook altijd mailen naar de dirigente Nathalie Dekker via dirigent@kinderkoorkristal.nl of kijk voor meer informatie op onze website http://www.kinderkoorkristal.nl