Rondom de eredienst

Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. Een morgendienst en een middag- of avonddienst. De wijkgemeente Mattheüs komt bijeen in de Marcuskerk, de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Het rooster is zo samengesteld, dat de wijkgemeente ‘s zondags éénmaal in de Marcuskerk samenkomt en éénmaal in de Oude of Nieuwe Kerk.


Aanvangstijden (zie agenda op homepage voor het actuele rooster)

Afwijkende tijden

Heilige doop

Regelmatig vindt de bediening van de doop plaats. De kerkenraad ziet het sacrament van de doop als het teken en zegel van het verbond, dat God opricht met ons en onze kinderen. De kinderen die geboren worden zijn van Hem en behoren daarom gedoopt te worden.

Voorafgaande aan een doopdienst vindt er – doorgaans bij doopouders thuis - een gesprek plaats onder leiding van de wijkpredikant en een ouderling. In dit doopgesprek wordt met elkaar nagedacht over de betekenis van de doop en over de plek van de doop in de geloofsopvoeding van de kinderen.


Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. Dit sacrament is de gemeente gegeven om het lijden en sterven van haar Heere en Heiland te gedenken en om haar geloof te versterken. Tijdens de middag- of avonddienst van de avondmaalszondag wordt de viering van het avondmaal voortgezet. Hierna vindt in diezelfde dienst de dankzegging voor het avondmaal plaats. Aan de viering van het avondmaal gaat een week van voorbereiding en inkeer vooraf. Deze week begint met een dienst van voorbereiding. Na afloop van deze voorbereidingsdienst wordt er ‘censura morum’ gehouden. Wanneer er zaken zijn in de gemeente, die een gezamenlijke viering van het avondmaal in de weg zouden staan, kunnen deze op dat moment aan de orde worden gesteld.

Koffie drinken

Om de onderlinge band te versterken is er iedere week gelegenheid met elkaar koffie te drinken na de morgendienst. 

Ontmoeting na de dienst

Een paar keer per jaar is na afloop van de morgendienst in de Marcuskerk een ontmoeting van gemeenteleden rond de bijbel. De gemeenteleden blijven nog een poosje na om in groepen met elkaar in gesprek te zijn over de dienst die zojuist gehouden is. Het doel van deze ontmoeting is om het onderlinge gesprek over het geloof te stimuleren en de band met elkaar te verstevigen. Voor de kinderen is er een apart programma.