Predikant: ds M.J. van Oordt

Tel. 015 - 8881048

E-mail: predikant@mattheus-delft.nl


Scriba (vervanger): Reinier van woerden

Tel. 06 - 17123824

Email: scriba@mattheus-delft.nl


Pastoraat: uw wijkouderling 

indien deze onbekend is: Reinier van Woerden

Tel.  015 - 2571473


Website beheerder: Vincent Snijders

Tel.  015 - 2144119

Email: beheerder@mattheus-delft.nl


Wijkredactie Protestants Kerkblad Delft

Email: kerkblad@mattheus-delft.nl


Beheerder Marcuskerk: R. Stellingwerf

Email: marcuskerk@pgdelft.nl


Bankrekeningnummer van de wijkgemeente:

NL47RABO 0156 1093 60

Protestantse Gemeente te Delft inzake Wijkgemeente Mattheus