Predikant: ds M.J. van Oordt

Tel. 015 - 8881048

E-mail: predikant@mattheus-delft.nl


Scriba: Jos Sinke

Tel. 06 - 27013563

Email: scriba@mattheus-delft.nl


Pastoraat: uw wijkouderling

indien deze onbekend is: Reinier van Woerden

Tel. 015-2571473


Website beheerder: Hans de Knegt

Tel. 015 - 2611688

Email: beheerder@mattheus-delft.nl


Wijkredactie Protestants Kerkblad Delft

Email: kerkblad@mattheus-delft.nl


Beheerder Marcuskerk: R. Stellingwerf

Email: marcuskerk@pgdelft.nl


Bankrekeningnummer van de wijkgemeente:

NL47RABO 0156 1093 60

Protestantse Gemeente te Delft inzake Wijkgemeente Mattheus