Huisbezoek

Wijkouderlingen bezoeken gemeenteleden thuis om met hen in gesprek te komen over het geloof. De wijkouderling wil graag met u meedenken en meeleven, samen met u kracht putten uit het Woord van God en met u bidden. Laat hem dan ook delen in uw vragen, uw vreugden, uw zorgen of verdriet. Immers: gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde

.Als regel krijgen gemeenteleden een keer per twee jaar huisbezoek van een ouderling. Heeft u de afgelopen twee jaar geen bezoek gekregen of wenst u extra bezoek? Meldt dat dan bij uw wijkouderling of bij de scriba.

Van welke ouderling u huisbezoek krijgt is te vinden op de ledensite onder uw naam.

Staat u niet op de ledensite en wilt u contact hebben met uw ouderling of met onze wijkgemeente?

Stuur dan een mail of bel naar de scriba (gegevens in het menu onder Contact).