Nigeria: Ewald & Lianne

Vanaf begin 2020 hopen wij, Ewald, Lianne en Imole Harmsen, te gaan wonen in Jos een stad van ruim een miljoen inwoners in het midden van Nigeria. We worden uitgezonden door SIM. Lianne gaat daar les geven en het onderwijs verbeteren. Ewald gaat de lokale kerk ondersteunen bij het uitvoeren van de vele verantwoordelijkheden en uitdagingen die ze heeft. Dit behelst onder meer het opvangen van straatkinderen en vluchtelingen, het evangeliseren onder moslims. Samen hopen we ook een voorbeeld te zijn voor de vele tieners in de stad; de helft van de Nigeriaanse bevolking is onder de 17! Meer informatie vindt je op de website: harmseninnigeria.nl

SIM is actief in meer dan 70 landen en heeft meer dan 4000 zendelingen in dienst om in team verband en samen met lokale kerken te werken aan verdere verspreiding van het evangelie in woord en daad.

We worden door een mooie groep mensen bijgestaan in deze taak: