Kerkdiensten

Wijkgemeente Mattheüs zendt gedurende de tijd waarin de gemeente beperkt samen kan komen vanwege de Corona maatregelen alle diensten uit vanuit de Marcuskerk.

Een gelimiteerd aantal mensen kan bij de diensten aanwezig zijn, opgeven voor de diensten kan via de ledensite. In beperkte mate is het ook mogelijk om gasten toe te laten. Meldt u zich dan voor de dienst bij de dienstdoende coördinator bij de ingang van de kerk.

Gemeenteleden kunnen meekijken en -luisteren via een live-stream op Youtube. Daarvoor heeft u toegang tot de ledensite nodig. U kunt hierom verzoeken via het mailadres: ledensite@mattheus-delft.nl.

Ook is het mogelijk om de diensten via de kerkomroep te volgen: Kerkomroep Marcuskerk