Gebed

Gebedsuur voor avonddienst

Tweewekelijks wordt op zondag in de Marcuskerk een gebedsuur gehouden, voorafgaand aan de avonddienst. Het gebedsuur begint om 18.00 uur.

Contact: dhr. Hans Rodenburg (contactgegevens op ledensite).


Gebedsavond

Elke dinsdagavond om 20.30 uur worden er in de onze gemeente gebeds-bijeenkomsten in de Marcuskerk gehouden. Hier bidden we voor alle punten, vanuit de gemeente en daarbuiten. Jongeren en ouderen zijn van harte uitgenodigd om met en voor elkaar de Naam van de Heere aan te roepen. Alle jongeren en ouderen zijn van harte uitgenodigd.

Contact: Peter Rodenburg (contactgegevens op ledensite).


Vrouwengebedskring

Iedere derde woensdag van de maand is er in de Marcuskerk een gebedskring voor vrouwen uit de wijkgemeenten Maranatha en Mattheüs van: 09.30 – 11.15 uur.

Contact: mw. Hilly de Lange (contactgegevens op ledensite).