Ewout & Ali van Oosten

Ewout en Ali van Oosten zijn sinds 2003 in dienst van Operatie Mobilisatie (OM) als zendingswerkers. Namens de Mattheüs-wijkgemeente zijn ze uitgezonden om zowel in Nederland als daarbuiten het evangelie breder bekend te maken. In de loop van de jaren hebben Ewout en Ali daar al op diverse manieren invulling aan gegeven. Momenteel houdt Ewout zich vooral bezig met de wereldwijde ontwikkeling van TeenStreet. Dit zijn jaarlijks terugkerende internationale en interkerkelijke tienerevenementen voor christelijke jongeren tussen de 13 en 17 jaar, georganiseerd door Operatie Mobilisatie. Samen geven Ewout en Ali hun geloof ook handen en voeten als bewoners van de missionaire woongemeenschap Taste! in Delft. Neem voor meer informatie over het werk van Ewout en Ali contact op met Maaike Bal (voorzitter thuisfrontcommissie), via bal@plompweb.nl.

Operatie MobilisatieOperatie Mobilisatie (OM) is een interkerkelijke zendingsorganisatie. OM zet zich ruim vijftig jaar in om, samen met de Kerk, Jezus Christus wereldwijd bekend te maken.

Informatie over OM is te vinden op: http://www.nl.om.org