Missionair

Wij willen graag ons geloof delen met de mensen om ons heen. Dat gebeurt in Nederland (evangelisatie) en buiten Nederland (zending).

In Delft vinden verschillende activiteiten plaats, daarnaast zijn verschillende gemeenteleden uitgezonden om met woord en daad in de wereld te getuigen van het evangelie van Jezus Christus.

Zending

De gemeente van Jezus Christus is geroepen een bijdrage te leveren aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We zijn dankbaar dat er ook in onze wijkgemeente mensen zijn die daaraan gestalte willen geven door zich diaconaal en missionair in te zetten, in Nederland en ver daarbuiten. Zij worden ondersteund door Thuisfrontcommissies die onder meer financiële steun organiseren, de relatie met de wijkgemeente onderhouden, publiciteit verzorgen en huisvesting regelen tijdens verlofperioden. De zendingscommissie coördineert de verschillende activiteiten.

Contactpersoon: voor de wijkgemeente Matthëus, Jan Wolthers (contact gegevens op de ledensite).

Contact adres: zwo@mattheus-delft.nl

Evangelisatie

De missionaire activiteiten van de wijkgemeente zijn opgenomen onder het menu Missionair.

Gemeenteleden dragen ook bij aan activiteiten van de protestantse gemeente Delft. Die activiteiten zijn te vinden op: http://www.missionairdelft.nl/ .