GZB

Als wijkgemeente voelen we ons verbonden aan de zending wereldwijd. In het bijzonder zijn we verbonden met zending vanuit de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).

De actuele agenda met activiteiten van de GZB is te vinden op: http://www.gzb.nl/actueel/agenda