Als wij samenkomen

In het beleidsplan van onze wijkgemeente nam de kerkenraad zich voor om zich te bezinnen op de vormgeving en invulling van onze kerkdiensten. Hiertoe werd de commissie ‘Eredienst’ in het leven geroepen. Een breed samengestelde groep gemeenteleden boog zich onder leiding van een kerkenraadslid over alle onderdelen van de eredienst.

De vraag was: wat is de betekenis van wat wij doen als wij op zondag samenkomen en zijn er momenten in onze eredienst die versterking, verdieping of misschien wel verandering behoeven?

De commissie kwam met een rapport, waarin zij aanbevelingen doet. De kerkenraad heeft zich hierover gebogen. De uitkomst ervan kunt u lezen in het document van de kerkenraad, dat u als bijlage op deze pagina vindt.