Voorzieningen

Kerktelefoon

Voor gemeenteleden die vanwege gezondheid of ouderdom langere tijd de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, bestaat de mogelijkheid om thuis een aansluiting op de kerktelefoon te krijgen. Wie hierover meer informatie wil, kan contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, e-mail info@pgdelft.nl, tel. 015 257 02 98.

Sinds enige tijd verzorgt Kerkomroep Nederland een service voor PKN-gemeenten waarin diensten digitaal te beluisteren zijn. Vanaf de site van kerkomroep.nl kunt u de diensten live of semi-live (d.w.z. vrijwel direct na afloop van de dienst beschikbaar) beluisteren.

Direct naar de kerk op kerkomroep.nl:

Marcuskerk

Oude Kerk

Nieuwe Kerk

Autodienst

Een autodienst is beschikbaar voor mensen die niet (meer) in staat zijn op eigen gelegenheid de kerkdiensten te bezoeken. Wie er gebruik van wil maken kan contact opnemen met de scriba, voor adresgegevens zie: Contact .

Welkomstcommissie

Voor het begin van elke kerkdienst is er een lid van de welkomstcommissie aanwezig die gasten verwelkomt, vragen beantwoordt en als dat nodig is de weg wijst.

Tijdens de diensten in de Oude en Nieuwe Kerk blijven de deuren open. Toeristen worden door de commissieleden opgevangen. Zij kunnen een deel van in de voor hen vrijgehouden banken.

Engelse vertaling

In de diensten in de Nieuwe Kerk wordt de dienst vertaald in het Engels.

Incidenten en calamiteiten

Voor het afhandelen van een incident tijdens de kerkdienst en voor ontruiming in de Marcuskerk zijn procedures opgesteld om alles ordelijk te laten verlopen. Onderaan deze pagina vindt u het document met de procedures.