Voorzieningen

Kerktelefoon

Voor gemeenteleden die vanwege gezondheid of ouderdom langere tijd de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, bestaat de mogelijkheid om thuis een aansluiting op de kerktelefoon te krijgen. Wie hierover meer informatie wil, kan contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, e-mail info@pgdelft.nl, tel. 015 257 02 98.

Sinds enige tijd verzorgt Kerkomroep Nederland een service voor PKN-gemeenten waarin diensten digitaal te beluisteren zijn. Vanaf de site van kerkomroep.nl kunt u de diensten live of semi-live (d.w.z. vrijwel direct na afloop van de dienst beschikbaar) beluisteren.

Direct naar de kerk op kerkomroep.nl:

Marcuskerk

Oude Kerk

Nieuwe Kerk

Techniekteam Audio en Video

Het Techniekteam is verantwoordelijk voor de techniek in en rondom de (digitale) kerkdiensten van de Mattheuswijkgemeente. Dit betreft audiovisuele ondersteuning – geluid en beeld – tijdens onze (digitale) kerkdiensten vanuit de drie kerkgebouwen:

1. Marcuskerk

2. Oude Kerk

3. Nieuwe Kerk

Onze kerkdiensten streamen we via Kerkomroep.nl (maximaal 30 connecties met beeld) en via het YouTube kanaal (onbeperkt aantal connecties).

In de kerkgebouwen houden we rekening met kerkgangers die niet in beeld wensen te komen, door bepaalde banken en stoelen beschikbaar te houden die niet in beeld worden gebracht. Deze vakken zijn duidelijk herkenbaar aangegeven, en kunnen bij de koster of het techniekteam worden nagevraagd.

Het Techniekteam verzorgt de reguliere diensten vanuit de Mattheuswijk, op zondagen en feestdagen, oudejaarsavond, nieuwjaarsochtend, bid- en dankdag. Buiten de reguliere ingeroosterde kerkdiensten kan het Techniekteam ook op aanvraag ondersteuning bieden voor bijzondere diensten (zoals rouw- en trouwdiensten). Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid van vrijwilligers en materiaal. Aanvragen hiervoor lopen via het Kerkelijk Bureau.

Naast de audiovisuele ondersteuning voor erediensten adviseert het Techniekteam de kerkrentmeesters voor aanschaf en onderhoud van de apparatuur in de Marcuskerk. Voor verdere vragen, opmerkingen en feedback kan contact opgenomen worden met het Techniekteam via: techniek@mattheus-delft.nl.


Beamerteam

Het Beamerteam zorgt voor het tonen van de liedteksten tijdens de kerkdienst en de projectie van berichten voorafgaand aan de dienst. De vorm is afhankelijk van het kerkgebouw:

1. Marcuskerk: via de beamer in de kerk en als ondertiteling in de stream.

2. Oude en Nieuwe Kerk: de liedteksten worden in de videostream getoond voor de kijkers thuis. Projectie in de kerk is niet mogelijk.

Het Beamerteam verzorgt de reguliere diensten vanuit de Mattheuswijk, op zondagen en feestdagen, oudejaarsavond, nieuwjaarsochtend, bid- en dankdag. Voor bijzondere diensten, zoals rouw- en trouwdiensten, maar ook extra bijeenkomsten als kinder- of ouderenmiddag, is er geen ondersteuning door het beamerteam.

Tijdens de diensten worden Psalmen (Oude en Nieuwe berijming) en liederen uit de liedbundel Op Toonhoogte (editie 2015) gekozen. Deze zijn opgenomen in de database van de applicatie en voor gebruik van deze liedteksten zijn de licenties aangeschaft. Wil men tijdens de dienst een ander (luister)lied en/of een vertaling bij een anderstalig lied, dan zal de tekst en/of vertaling tijdig aan het beamerteam aangeleverd moeten worden.

Naast de ondersteuning voor erediensten adviseert het Beamerteam de kerkrentmeesters voor aanschaf en onderhoud van de apparatuur in de Marcuskerk.

Voor verdere vragen, opmerkingen en feedback kan contact opgenomen worden met het Beamerteam via: beamer@mattheus-delft.nl.


Autodienst

Een autodienst is beschikbaar voor mensen die niet (meer) in staat zijn op eigen gelegenheid de kerkdiensten te bezoeken. Wie er gebruik van wil maken kan contact opnemen met  de ouderendiaken: Ewoud van Luik (zie https://leden.mattheus-delft.nl/fotogids) of de scriba, voor adresgegevens zie: Contact .


Welkomstcommissie

Voor het begin van elke kerkdienst is er een lid van de welkomstcommissie aanwezig die gasten verwelkomt, vragen beantwoordt en als dat nodig is de weg wijst.

Tijdens de diensten in de Oude en Nieuwe Kerk blijven de deuren open. Toeristen worden door de commissieleden opgevangen. Zij kunnen een deel van in de voor hen vrijgehouden banken.

Engelse vertaling

In de diensten in de Nieuwe Kerk wordt de dienst vertaald in het Engels. 


Incidenten en calamiteiten

Voor het afhandelen van een incident tijdens de kerkdienst en voor ontruiming in de Marcuskerk zijn procedures opgesteld om alles ordelijk te laten verlopen. Onderaan deze pagina vindt u het document met de procedures.

Marcuskerk ontruimingsplan - 2023.pdf