Wijkgemeente Mattheus Delft
Welkom bij de Hervormde Wijkgemeente Mattheüs in Delft, een gemeente van de Heere Jezus Christus.

Als gemeente willen we God eren, loven en zijn Naam bekendmaken. Daarom komt de gemeente elke zondag twee keer samen in diensten in verschillende kerkgebouwen. Daar leren we wie God is en wie Hij voor ons wil zijn. We eren en prijzen Hem als we zingen en in onze gebeden.

In ons gemeenteleven staat de Bijbel als het woord van God centraal. In het dagelijks leven streven we ernaar iets van Gods liefde te weerspiegelen, lief en leed met elkaar te delen door oog en hart voor elkaar te hebben.

Oog en hart hebben we ook voor de samenleving waarin we functioneren. Missionair en diaconaal zijn er activiteiten en initiatieven om met Woord en daad zichtbaar èn dienstbaar te zijn voor onze medemens, dichtbij en ver weg.

De wijkgemeente Mattheüs behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en weet zich in het bijzonder verbonden met de gereformeerde belijdenis van de kerk.

Naast de samenkomsten op zondag heeft de wijkgemeente een rijke schakering aan kinderclubs, (jeugd)verenigingen, koren en Bijbelkringen. Wijkpredikant en catecheseteams verzorgen wekelijks de catechese.

Wilt u meer weten over onze gemeente? Stuur een bericht naar scriba@mattheus-delft.nl of bezoek een van onze kerkdiensten. U bent van harte welkom.