Overig

Wijkgemeenteleden maken deel uit van een zangvereniging samen met de Maranatha wijk en de wijkgemeente heeft een themabibliotheek.