Beleid

De kerkenraad stelt het beleid voor de wijkgemeente op. In de afgelopen jaren is een beleidsplan vastgesteld door de kerkenraad.

Daarnaast zijn drie commissies werkzaam om onderwerpen uit te diepen en voorstellen te doen aan de kerkenraad. Deze commissies behandelen de onderwerpen:
  • eredienst
  • tweede dienst
  • lerende gemeenteĀ