Toerusting‎ > ‎

Huisbezoek

Wijkouderlingen bezoeken gemeenteleden thuis om met hen in gesprek te komen over het geloof. De wijkouderling wil graag met u meedenken en meeleven, samen met u kracht putten uit het Woord van God en met u bidden. Laat hem dan ook delen in uw vragen, uw vreugden, uw zorgen of verdriet. Immers: gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde.


Als regel krijgen gemeenteleden een keer per twee jaar huisbezoek van een ouderling. Heeft u de afgelopen twee jaar geen bezoek gekregen of wenst u extra bezoek? Meldt dat dan bij uw wijkouderling of bij de scriba.


Van welke ouderling u huisbezoek krijgt is te vinden op de ledensite onder uw naam.

Staat u niet op de ledensite en wilt u contact hebben met uw ouderling of met onze wijkgemeente? Stuur dan een mail naar de scriba: scriba@mattheus-delft.nl .

Als u liever belt, vindt u de gegevens van de scriba in het menu onder Contact.