Organisatie‎ > ‎

Kerkenraad

Predikant en Ouderlingen

Taak

 

Martin van Oordt

Predikant

 

Marc Jacobse

Sectie 1

 

Daan Roovers

Sectie 2

 

Paul de Ronde

Sectie 3

 

Arjan Gooijer

Sectie 4

 

Pieter Benschop

Sectie 5

 

Peter Rodenburg

Sectie 6

 

Hans van Gemerden

Sectie 7

 

Bram van der Kooij

Sectie 8

 

Hanjo Lekkerkerk

Sectie 9

 

Hans de Knegt

Sectie 10

 

Reinier van Woerden

Toerusting

 

Willem Bas

Evangelisatie

 

Wimco Jelier

    
Jeugd

 
Diakenen

Taak

Matthijs van der Ende

Sectie 2, 8

Willem Jan Kaljouw

Sectie 1, 3

Lid missionaire wijkteam Mattheüs (MTM)

Coördinator conservenactie en Paas- en Kerstattenties

Contactpersoon Vervoer en Ouderencommissie

Marnix Paul      

Penningmeester Wijkdiaconie

Primus Centrale Diaconie

Gertjan de Knegt

Voorzitter Wijkdiaconie

Secundus Centrale Diaconie

Plaatsvervangend scriba

Contactpersoon Openochtenden en ‘Zorg in de buurt’

Arie Boele

Sectie 4, 7

Lid wijk- en centrale ZWO-commissie

Contactpersoon Burundi project

Coördinator dagtocht ouderen

Matthijs Mostert Sectie 6, 9
Wim van der Vliet Penningmeester centrale diaconie

 Jeordie van der Vliet

Sectie 5, 10      


Secretaris Wijkdiaconie

Coördinator Bloemengroet en HA Ouderen

Contactpersoon thema Sociale gerechtigheid      

Bob Suijker  Jeugddiaken

Coördinator gebedskalend
er

        

Ouderling Kerkrentmeesters

Taak

Ton van Nieuwkoop

Voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters

Erik Blijleven      

Penningmeester

Jos Sinke

Scriba

Reinhard Hameeteman

Vacature    

Contactgegevens kunt u terugvinden onder Contact of op de Ledensite .