Organisatie‎ > ‎

Kerkenraad

Predikant en Ouderlingen

Taak

 

Martin van Oordt

Predikant

 

Pieter Benschop

Voorzitter

 

Bas Huisman

Sectie 1

 

Andre Bos

Sectie 2

 

Paul de Ronde

Sectie 3

 

Arjan Gooijer

Sectie 4

 

Wilko Spaan

Sectie 5

 

Ad Alberts

Sectie 6

 

Hans van Gemerden

Sectie 7

 

Bram van der Kooij

Sectie 8

 

Hanjo Lekkerkerk

Sectie 9

 

Hans de Knegt

Sectie 10

 

Hans Rodenburg

Evangelisatie


Reinier van Woerden


Toerusting

 


Daan Rovers   

Jeugd (Pastoraat)

Gerwin Guichelaar

Jeugd (beleid)Diakenen

Taak

Arie Boele

Sectie 7

Moderamen lid

Coördinator dagtocht ouderen

Coördinator Heilig Avondmaal ouderen

Matthijs van der Ende

Sectie 2

Secretaris wijkdiakonie

Plaatsvervangend scriba

Tijdelijk Secundus Centrale Diaconie

Willem Jan Kaljouw

Sectie 1, 3

Lid missionaire wijkteam Mattheüs (MTM)

Contactpersoon Burundi project

Lid wijk- en centrale ZWO-commissie

Contactpersoon Vervoer en Ouderencommissie

Matthijs Mostert    

Sectie 6, 9

Contactpersoon conservenactie en Paas- en Kerstattenties

Penningmeester Wijkdiaconie

Contactpersoon Bloemengroet

Arie Boele

Sectie 4,7

Lid wijk- en centrale ZWO-commissie

Contactpersoon Burundi project

Coördinator dagtocht ouderen

Mattie Mostert  scriba Algemene Kerkenraad
Wim van der Vliet Penningmeester centrale diaconie

 Bob Suijker

Jeugddiaken

Sectie 4

Coördinator gebedskalender

Coördinator Dienstrooster

Contactpersoon Collecte

     

Bert Steenks

Sectie 5, 10      

Contactpersoon Open ochtenden

Frank Tazelaar    Sectie 8

Voorzitter Wijkdiaconie 

Contactpersoon Diaconale zondag

Contactpersoon ‘Zorg in de buurt’

Tijdelijk Primus Centrale Diaconie


        

Ouderling Kerkrentmeesters

Taak

Ton van Nieuwkoop

Voorzitter wijkraad van kerkrentmeesters

Erik Blijleven      

Penningmeester

Jos Sinke

Scriba

Reinhard Hameeteman

Remco Bal 

Contactgegevens kunt u terugvinden onder Contact of op de Ledensite .