Zending

De gemeente van Jezus Christus is geroepen een bijdrage te leveren aan Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We zijn dankbaar dat er ook in onze wijkgemeente mensen zijn die daaraan gestalte willen geven door zich diaconaal en missionair in te zetten, in Nederland en ver daarbuiten. Zij worden ondersteund door Thuisfrontcommissies die onder meer financiële steun organiseren, de relatie met de wijkgemeente onderhouden, publiciteit verzorgen en huisvesting regelen tijdens verlofperioden. De zendingscommissie coördineert de verschillende activiteiten. 

Contactpersoon: voor de wijkgemeente Matthëus, Jan Wolthers. 

Contact adres: zwomattheus-delft.nl.