Welkom aan studenten

Met de start van het nieuwe studiejaar, zullen er ook dit jaar weer eerstejaarsstudenten zijn die de diensten van onze gemeente voor het eerst bezoeken.

Studeren kan betekenen dat de contacten met de kerkelijke thuisgemeente minder worden en dat er geleidelijk aan meer contacten met de kerk in Delft ontstaan. Dat kan behalve via de kerkdiensten, bijvoorbeeld ook via de catechisaties. Op deze website van de wijkgemeente is meer informatie te vinden over de wijkgemeente Mattheus en de diverse activiteiten die er zijn. Je kunt ook contact opnemen met Rens van der Hee (rensvanderheegmail.com) die als ouderling Vorming en Toerusting het eerste aanspreekpunt is voor de studenten die met onze wijk meeleven, en kan helpen met het vinden van een kring. Van harte welkom!