Voorlichtingsavond Vluchtelingen

1 december 2015

Oude Kerk Delft

20.00-21.00 uur

 

Georganiseerd door de Protestantse Kerk Delft in samenwerking met de Raad van Kerken in Delft en desbetreffende organisaties.


Binnen Delft zijn veel mensen die zichzelf de vraag stellen of ze iets kunnen doen voor vluchtelingen.

Is dat voor u ook een vraag? Kom dan naar deze voorlichtingsbijeenkomst!

Drie organisaties zullen zich hier presenteren:

  • Participe Delft (vluchtelingenwerk)
  • DelftseBuur (buddynetwerk)
  • Stichting Present (korte projecten)

Het is op deze avond mogelijk om je bij hen op te geven als vrijwilliger of nadere informatie in te

winnen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom een kopje koffie en/of thee.

Iedereen is van harte welkom.

Ċ
Agenda Website,
11 nov. 2015 10:43