Restauratie Nieuwe Kerk

De restauratie van de Nieuwe Kerk is alweer een jaar onderweg. Er breekt een interessante fase aan in het restauratieproject, enerzijds is er al een gedeelte van de kerk gerestaureerd, anderzijds moeten we nu ook gaan nadenken over de nieuwe zichtbare elementen in de Nieuwe Kerk. Graag nemen we u mee in dit interessante project, hiervoor organiseren we op donderdagavond 10 juli een informatiebijeenkomst in de Nieuwe Kerk.Namens het College van Kerkrentmeesters en de Stuurgroep Restauratie Nieuwe Kerk nodigen we u als gemeenteleden van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. 

Het College zal een presentatie geven over het hele restauratieproject tezamen met de architecten van Van Hoogevest Architecten (VHA). Arco Valkenburg (voorzitter College) zal een toelichting geven over de organisatie en financiering van het programma. Gijsbert van Hoogevest en Ron Verduijn (VHA) zullen ingaan op zowel het restauratieve onderdeel als de uitbreiding en herinrichting van de Nieuwe Kerk. 

Na de koffiepauze is er nog ruim de gelegenheid om vragen te stellen en de Nieuwe Kerk te bezichtigen. De Nieuwe Kerk is geopend vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst zal om 20.00 uur starten. We ontmoeten u graag op 10 juli, hartelijk welkom!
Comments