Paasjubel

Op eerste Paasdag, zondag 31 maart, wordt van 14.30 – 15.30 uur op het Marktplein in Delft de jaarlijkse Paasjubel gehouden. U bent allen van harte welkom om samen met vele christenen uit Delft liederen te zingen, begeleid door een interkerkelijke muziekband. Laten wij gezamenlijk het feest van Pasen vieren met lofgezang!

Giften welkom, Giro 4000218 t.n.v. Paasjubel te Delft.

Meer info: www.paasjubel.nl / www.facebook.com/Paasjubel