Organisatie‎ > ‎

Commissie Communicatie

Binnen de wijkgemeente Mattheus vinden veel activiteiten plaats. Zo wordt er veel georganiseerd op het terrein van jeugd- en jongerenwerk, kringwerk en ouderenwerk. Verder zijn er missionaire activiteiten, preekbesprekingen, koffiedrinken na de diensten in de Marcuskerk, gemeentedag, winterfair, autodienst voor oudere gemeenteleden, ontmoetingsochtend voor vrouwen, gebedskring, ontmoetingen met missionaire en zendingswerkers, enzovoort. Deze opsomming is stellig niet compleet. Om te voorkomen dat zaken aan de aandacht ontsnappen of te laat ‘in beeld’ komen, heeft de kerkenraad een commissie communicatie m.b.t. planning en organisatie, kortweg commissie Communicatie, opgericht. Deze commissie heeft tot doel bestaande activiteiten goed op elkaar af te stemmen en ze op een goede manier te presenteren in de gemeente en daarbuiten. 

De commissie bestaat uit Marit Breugem en Christine Steenks. Zij zijn kort geleden van start gegaan met de uitgangspunten die de kerkenraad aanreikt. Zo buigt de commissie zich bijvoorbeeld over de vraag hoe het jaarthema in de verschillende bestaande activiteiten kan worden geïntegreerd. Ze gaat vooral aan de slag met het stroomlijnen en afstemmen van de vele activiteiten; de organisatie blijft in handen van degenen die dat nu al doen. Wie actief meedraait in de organisatie van een bepaalde activiteit kan door een van de commissieleden benaderd worden met vragen of suggesties. Op deze manier hopen ze gezamenlijk de gemeente van Christus op te bouwen en te  dienen.

De commissie is te bereiken via de email: communicatie@mattheus-delft.nl .