Met de gemeente de wijk in

Binnenkort verschijnt een geheel vernieuwde wijkgids van onze wijkgemeente Mattheüs, met daarin allerlei informatie over de gemeente. Deze gids willen we graag aan ieder ingeschreven huishouden van de geografische wijkgemeente persoonlijk aanbieden. Dit doen we omdat we elk lid niet alleen deze gids van harte gunnen, maar ook omdat we als gemeente op een positieve manier in contact willen komen met leden die we niet vaak zien. Dit is een zorg van ons allemaal. In totaal betreft het ongeveer  570 adressen, we rekenen op minimaal 50 medewerkers. Doet u en doe jij mee?

 

Het aanbieden van de wijkgids gebeurt op 2 middagen en 3 avonden:

-          Dinsdag 12 april 13:30 tot 16:00 uur

-          Dinsdag 12 april 19:30 tot 22:00 uur

-          Woensdag 13 april 19:30 tot 22:00 uur

-          Donderdag 14 april 13:30 tot 16:00 uur

-          Donderdag 14 april 19:30 tot 22:00 uur

 

De middagen en avonden beginnen en eindigen gezamenlijk in de Marcuskerk.  Tïjdens het bezoeken van de adressen blijft een gebedsgroep in de Marcuskerk achter om te bidden voor de actie.

 

Omdat er allerlei vragen op u/je afgevuurd kunnen worden tijdens zo’n middag of avond, wordt in de week vóór de actie een toerustingsavond georganiseerd:  woensdagavond 6 april om 20:00 uur in de bovenzaal van de Marcuskerk. Aan de medewerkers vragen we om aanwezig te zijn bij deze avond.

 

Meer informatie of aanmelden kan ook bij Jilles Meinster, jillesmeinster@hotmail.com tel. 06 – 51 739 775 of Ludolf de Boer ludolf@zonnet.nl tel. 06 - 45 178 513.