Leesrooster

a.s. Zondag wordt het Heilig Avondmaal bediend. 
In deze week van voorbereiding kan gebruikt worden gemaakt van onderstaand leesrooster.

Maandag

Exodus 12:1-14

samen rondom het lam

Dinsdag

Jesaja 53:1-7

als een Lam

Woensdag

Hebreeën 9:11-14

de Hogepriester

Donderdag

2 Korinthe 5:17-21

tot zonde gemaakt

Vrijdag

Romeinen 5:1-11

verzoening met God

Zaterdag

Mattheüs 27:45-54

toegang vrij

Zondag

Hebreeën 4:14-16

vrijmoedig gaan