Leerdiensten‎ > ‎

Betrouwbaarheid van de bijbel

Op zondag 20 november 2011 heeft ds J.E. de Groot een leerdienst gehouden over de betrouwbaarheid van de bijbel aan de hand van twee artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis: 3 en 5. De twee schriftlezingen kwamen uit delen van Psalm 119 en 2 Petrus 1. 

In de bijlage onderaan deze pagina vind u de geluidsopname in mp3 van de preek.

ARTIKEL 3

Het Woord van God

Wij belijden dat dit Woord van God niet is voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van Godswege gesproken hebben, zoals de apostel Petrus zegt (2 Petr.1 : 21).

Daarna heeft God in zijn bijzondere zorg voor ons en ons behoud zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde Woord op Schrift te stellen, en zelf heeft Hij met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke Schriften.


ARTIKEL 5

Het gezag van de Heilige Schrift

Wij ontvangen al deze boeken, en deze alleen, als heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen geloven wij alles wat zij bevatten.

Dat doen wij niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als canoniek erkent, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. Het bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren.

ċ
DeGrootNGBArt3&5.mp3
(5885k)
Beheerder Website,
20 nov. 2011 11:43