Leerdiensten‎ > ‎

Advent in de hof van Eden

Op zondag 27 november 2011 hield prof. dr. A. de Reuver een leerdienst over artikel 17 van de Nederlandse Geloof Belijdenis.
Thema van de dienst was "Advent in de hof van Eden". In de bijlage onderaan deze pagina vind u de geluidsopname in mp3. 

De schriftlezing was uit Genesis 3 en Romeinen 3.

Artikel 17: De belofte van de Verlosser

‘Wij geloven dat onze goede God, toen Hij zag dat de mens zich zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had en zich volkomen rampzalig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor Hem vluchtte. God heeft hem getroost met de belofte hem zijn Zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw (Gal. 4 : 4), om de kop van de slang te vermorzelen (Gen.3 : 15) en de mens voor eeuwig gelukkig te maken.’

ċ
DeReuverNGBArt17.mp3
(7259k)
Beheerder Website,
28 nov. 2011 00:53