Leerdienst

De leerdienst van zondag 29 mei ging over wanneer de oordeelsdag zal komen. Het thema  "Waakzaam en Nuchter" werd uitgewerkt aan de hand van de tekst uit Marcus 13:4: 

“Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling gaan?” In de bijlage onder deze tekst vindt u de hand-out van de preek.
 

ĉ
Beheerder Website,
30 mei 2011 04:02