Leerdienst

In het kader van het jaarthema 'Het levende Woord' heeft ds Dekker op 27 februari in de Nieuwe Kerk een leerdienst gehouden over onze manier van bijbellezen. In deze dienst is gesproken over het lezen van de profetieën in de bijbel: Hoe moeten we profetieën lezen, verstaan? Hoe zijn ze bedoeld? Waartoe zijn ze gegeven? 

De leesregels zijn toegepast aan de hand van een concrete profetie, Jesaja 19 (profetie over Egypte). 

In de bijlage onderaan de pagina is de preek en de hand-out van de preek opgenomen.

De samenvattingen van eerdere leerdiensten in het kader van het jaarthema zijn opgenomen onder Kerkdiensten - Jaarthema
ĉ
Beheerder Website,
27 feb. 2011 23:14
ċ
WJDekkerNK20110227.mp3
(7533k)
Beheerder Website,
28 feb. 2011 06:12
Comments