Kring voor singles / alleengaanden

In het beraad van ouderlingen – het consistorie – is het idee besproken om te komen tot een kring voor degenen onder ons die niet gehuwd zijn. Uit gesprekken blijkt dat bij sommigen van hen de behoefte bestaat naar een plek waar zij rondom de open Bijbel met anderen kunnen delen wat het betekent om alleen te zijn. Alvorens we zo’n kring starten, willen we nagaan hoe dit bij anderen die dit betreft leeft. Daarom dit bericht.

We denken aan een bijbelkring zoals andere kringen, met dit verschil dat deze bestaat uit alleengaanden. Bijbelstudie is de kernactiviteit van de kring, waar omheen het gesprek plaatsvindt over je leven als single en waarin je samen zoekt naar een zinvol leven voor Gods aangezicht, waartoe iedereen geroepen wordt, dus ook jij als alleengaande. Maar hoe doe je dat als je dat leven alleen soms als heel eenzaam en leeg ervaart? 

Een gemeentelid schrijft in dit verband: 
“Het lijkt mij mooi om mede alleengaanden/singles binnen onze gemeente te ontmoeten en samen na te denken over de kansen en mogelijkheden, maar ook de vragen en worstelingen waar wij mee te maken hebben. Een uitwisseling over het leven in de gemeente én het leven in deze maatschappij, in het licht van de bijbel.  We kunnen vast leren van elkaar en van alleengaanden die vóór ons leefden in bijbelse tijden en in de (kerk)geschiedenis. Hoe namen zij hun plek in in Gods koninkrijk? Waar liepen zij tegenaan en hoe gingen ze daar mee om? En wat vindt en zegt God zelf hierover? Een positieve zoektocht temidden van de rafels en gebrokenheid van dit leven. Een plaats van troost, steun, bemoediging en verrijking.”

Wat ons betreft staat de invulling van zo’n kring open. Waarom ook niet kringavonden afwisselen met ontspannende activiteiten of een weekend weg! Het lijkt ons daarom het beste om een avond te prikken waarop zij die interesse hebben voor zo’n kring op de plannen reageren. Om samen te komen tot een kring die beantwoordt aan wat men ervan hoopt. We komen voor een eerste keer samen op dinsdag 15 maart in de Marcuskerk om 20.00 uur. Graag ontvangen we van tevoren bericht wanneer je voornemens bent te komen: w.jdekker03@freeler.nl.