Kerkdiensten volgen

Wijkgemeente Mattheüs zendt gedurende de tijd waarin de gemeente beperkt samen kan komen vanwege de Corona maatregelen alle diensten uit vanuit de Marcuskerk.

Gemeenteleden kunnen meekijken en -luisteren via een live-stream op Youtube. Daarvoor heeft u toegang tot de ledensite nodig. U kunt hierom ver-zoeken via het mailadres: ledensite@mattheus-delft.nl


Ook is het mogelijk om de diensten via de kerkomroep te volgen: Kerkomroep Marcuskerk