Update Corona maatregelen wijkgemeente

27 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Ondertussen is het al de derde week dat in ons land ingrijpende maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ieder van ons merkt de gevolgen daarvan in zijn of haar eigen leven. We merken echter dat het ook diep ingrijpt in ons gemeenteleven. We hebben elkaar veelal al meer dan twee weken niet ontmoet. Afgelopen week is duidelijk geworden dat deze situatie voorlopig zo blijft en er nog meer aanpassingen nodig zijn.

We zijn dankbaar dat we wel met elkaar kunnen schuilen bij Gods Woord en verbonden zijn in de liederen en gebeden. Daarnaast horen we ook van allerlei vormen van meeleven en vinden de kringen elkaar op andere manieren. We leven ondertussen in de lijdenstijd op weg naar het herdenken van Christus’ sterven en opstanding. We bidden dat wij en ook anderen om ons heen juist in deze tijd dichter tot de levende Christus gebracht worden!

In onderstaande uitleg geven we weer hoe we de voortgang van het gemeentewerk willen stimuleren. Omdat we momenteel ook als kerkenraad niet bij elkaar kunnen komen, worden urgente zaken door het moderamen besproken, besloten en gedeeld met het geheel van de kerkenraad. We hopen op uw begrip dat in deze unieke situatie niet gelijk alles goed op de rails stond of staat. Schroomt u niet om mee te denken!  

Voor de volledigheid herhalen we hier ook eerder gedeelde zaken. Vanuit deze uitgangspunten willen we de komende tijd werken, tot het moment dat we weer in een normale setting kunnen samenkomen. Met deze afspraken doen we recht aan de voorzorgsmaatregelen van de overheid en aan de adviezen van de landelijke kerk. Wilt u ook even meedenken of er gemeenteleden zijn die deze berichten niet via de digitale weg ontvangen en hen informeren?

Kerkdiensten

  • In overleg met de andere wijkgemeenten is besloten om de Oude en Nieuwe Kerk niet meer te gebruiken voor het uitzenden van diensten. Hierdoor kunnen we ons concentreren op een vaste opstelling in de Marcuskerk en Bethlehemkerk. Verder besparen we behoorlijk op de stookkosten in een tijd van verminderde inkomsten vanwege het wegblijven van toeristen.
  • Onze wijkgemeente zal alle diensten uitzenden vanuit de Marcuskerk. ’s Middags zal dat afwisselend om 17.00 en 19.00 uur zijn (volgens het rooster). De ochtenddienst wordt uitgezonden om 10.00 uur. Dat is echter een piektijd bij kerkomroep.nl. Als er storingen blijven, zullen we mogelijk het tijdstip verplaatsen. Het kan helpen als u tijdig voor 10.00 uur inlogt op kerkomroep.nl. Het kan ook zijn dat u via de app van kerkomroep.nl een betere verbinding heeft. A.s. zondag 29 maart begint dus morgendienst om 10.00 uur en wordt de middagdienst om 17.00 uur ook uitgezonden vanuit de Marcuskerk.
  • Bij de uitzendingen is een kleine bezetting aanwezig: predikant, 3 ambtsdragers, koster, organist, lid beamerteam en max. 5 leden van de muziekgroep (voor voornamelijk in de ochtenddiensten). In de morgendiensten zal de predikant of iemand van de kindernevendienst het kindermoment verzorgen.
  • De kerkdiensten blijven uitgezonden worden via kerkomroep.nl (audio en beamerbeelden). Daarnaast wordt de dienst via een live-stream in video op Youtube uitgezonden. De link naar de uitzendingen en de handouts van de liturgie zijn wekelijks te vinden op een herkenbare plek op de ledensite. Voor gemeenteleden die geen toegang hebben tot kerkomroep of tot de ledensite,  zoeken we via de ouderlingen en diakenen een oplossing. Geeft u het vooral door als u gemeenteleden kent die dit probleem hebben of helpt u deze gemeenteleden verder! Voor (technische) vragen rondom de uitzendingen is Reinhard Hameeteman contactpersoon.
  • De belijdenisdienst van 5 april is ondertussen uitgesteld tot nader order. Wat betreft de bijzondere diensten rond de Pasen informeren we u volgende week.

 

Pastoraat, gebed en omzien naar elkaar

Vanwege de maatregelen beperkt het pastoraat zich momenteel vooral tot telefonisch pastoraat vanuit de predikant en ouderlingen. Maar juist nu hebben we elkaar nodig om elkaar te steunen. Schroomt u daarom niet om contact op te nemen. Indien mogelijk zal er een bezoek worden afgelegd.

De ouderlingen en diakenen hebben bij de oudere gemeenteleden geïnventariseerd of er niet-medische hulp nodig is. Vooralsnog geven de meesten aan dat er genoeg hulp voorhanden is. Mocht u toch om niet-medische hulp verlegen zijn, laat dat dan aan uw ouderling of diaken weten. Zij kunnen u helpen of weten kanalen in Delft waarlangs hulp geboden kan worden.

Daarnaast kunnen bijbelkringen of andere groepen binnen de gemeente hierin een belangrijke rol spelen. Kringen zijn ook goede plekken om de voorbede gaande te houden. Daarnaast heeft u in de weekbrief van vorige week kunnen lezen over een initiatief van gezamenlijke voorbede. We zouden het mooi vinden als wekelijks in de weekbrief bemoedigende en creatieve voorbeelden gedeeld zouden worden. Stuurt u uw ideeën naar de redactie van de weekbrief of het kerkblad!

Catechese, kinder- en jongerenwerk

Deze vormen van gemeentewerk zijn abrupt gestopt. Sommige jongeren vroegen om een online doorstart van de catechese. Onze predikant zoekt naar mogelijkheden om dit vorm te geven. De ouders van kinderen op de kindernevendienst hebben ondertussen ideeën aangereikt gekregen voor geloofsopvoeding thuis.

 

Van harte Gods nabijheid toegewenst!