De stad veroveren

In de avonddienst van 13 mei hield ds. W.J. Dekker een thema dienst in het kader van het jaarthema onder de titel "de stad veroveren.

Schriftlezing was uit Jozua 5:13-6:20 en Hebreeën 11:1,29-31.

Onderaan deze pagina vindt u de hand-out bij de preek. 
Ċ
Beheerder Website,
13 mei 2012 09:48