Jaarthema‎ > ‎

Jaarthema 2016-2017

In het winterseizoen van 2016-2017 volgen we als gemeente het HGJB thema “Samen bij Eén, bronmomenten voor de gemeente”. De betekenis van de christelijke gemeente voor jongeren en ouderen staat daarbij centraal. Speerpunten in het jaarthema zijn:

1. Gebed – In het beleidsplan 2015-2018 (van de HGJB) staat als derde doelstelling: ‘De gemeente als een gemeenschap waar ouderen biddend gelovig om jongeren heen staan, om voor hen levende voorbeelden van leven in afhankelijkheid en navolging te zijn.’ Hoe kunnen we het concrete gebed voor jongeren en voor het jeugdwerk in de gemeente bevorderen? Deze vraag staat met name centraal bij de opening van het winterwerk.

2. Ontmoeting - Hoe kunnen we jongeren integreren in het geheel van de gemeente als een gemeenschap waarin zij zich welkom, veilig, erkend en gesteund voelen? Welke mogelijkheden zijn er voor ontmoetingen tussen de generaties, waarbij ouderen van jongeren leren en jongeren van ouderen? Hiervoor komen drie programma’s die gemeenten zelf kunnen uitvoeren voor intergeneratieve ontmoetingen: a. rond bijbellezen, b. rond gebed, en c. rond het thema ‘jong en oud’.

3. Opvoeding - Hoe kunnen we ouders ondersteunen in hun taak om voor hun kinderen levende voorbeelden van leven in afhankelijkheid en navolging te zijn? Hiervoor is onder andere aandacht in nieuw materiaal voor opvoedingskringen.

 

Rond het thema willen we 3 wijkavonden houden:

11 oktober 2016, een avond waar het gebed centraal staat.

20 januari 2017, ontmoeting tussen de generaties

19 april 2017, de opvoeding van de jongeren van de gemeente

 

Zie voor meer achtergrondinformatie de website van de HGJB ( http://www.hgjb.nl/werken-met-jongeren/gemeente/jaarthema-2016-2017.htm).

 

Voor de bijbelkringen zijn er bijbelstudies beschikbaar over het Onze Vader. Zie daarvoor het Pdf onder aan deze bladzijde
Ċ
Hans de Knegt,
3 okt. 2016 13:23