Gemeentedag


Thema ‘Ken ik U/u?’

Op DV zaterdag 5 september is er weer een gezamenlijke gemeentedag van de wijkgemeentes Maranatha en Matthëus. Deze dag hopen we van 13.00 tot 19.00 uur rondom en in de Bethlehemkerk te zijn. Op het programma staan een fietstocht, een spelmiddag met spinnenwebloop, bloemschikken, presentaties van TFC’s en nog veel meer. Kortom voor een ieder iets te doen.

In tegenstelling tot andere jaren is er geen goed doel waar geld voor in gezameld wordt op de gemeentedag. Als commissie willen we focussen op het onderling contact, vandaar het thema: ‘Ken ik U/u?’. U met een hoofdletter, omdat bovenal de ontmoeting met de Hemelse Vader de kern vormt van het gemeente van Jezus Christus zijn.

Wat verwachten we van u/jou?

Natuurlijk hopen we dat u/jullie in grote getale aanwezig zult zijn, maar we zoeken ook nog hulp voor wat praktische zaken. Ten eerste zijn we op zoek naar mensen die iets lekkers willen maken voor bij de koffie/thee. Ten tweede hebben we kramen beschikbaar, waar u als gemeentelid voor kunt inschrijven. Deze kraam mag u gebruiken om bijvoorbeeld een goed doel te presenteren of uw hobbymaaksels aan de man te brengen. Wilt u iets bakken of heeft u belangstelling voor een kraam, neem dan contact op met de commissie.

Barbecue

Ter afsluiting van de dag is er weer de traditionele barbecue, waarvoor u zich van te voren kan opgeven via gemeentedagdelft@gmail.com. De tarieven zijn als volgt: volwassene €5,-, kinderen tot 18 jaar €2,50, met een maximum van €20,- per gezin.

Mocht u vragen hebben, of bijvoorbeeld graag opgehaald/thuisgebracht zou willen worden, kunt u altijd contact met ons opnemen door naar ons toe te stappen of via gemeentedagdelft@gmail.com.

Tot op de gemeentedag!

De gemeentedagcommissie,

Mariette de Groen - Cor Weerheim - Roeland Hoogendijk - Erik Blijleven - Chris van Dam - Willem en Ella de Man - Ron en Janneke Oorschot - Jilles Meinster - Hettie Reinders