Een radicaal gebod

De leerdienst van zondagmiddag 25 september ging over het 10e gebod: U zult niet begeren...
Onderaan deze pagina vindt u de hand-out bij de preek.
ĉ
Beheerder Website,
25 sep. 2011 07:13