Bijzondere dienst start bezinningsactie

Zondag 26 februari is er ’s middags in de Bethlehemkerk een bijzondere dienst voor alle Hervormde wijkgemeenten en de Gereformeerde Kerk te Delft. Deze zondag wordt een begin gemaakt met de Bezinningsactie die jaarlijks plaatsheeft in de lijdenstijd. De dienst is voorbereid door de commissie ZWO en valt onder verantwoordelijkheid van de Hervormde en Gereformeerde centrale diaconieën. De dienst wordt geleid door ds. H. Vaartjes, de diaconaal consulente Alie Leeflang en onze wijkpredikant ds W.J. Dekker en begint om 14.30 uur. De kerkenraad ondersteunt dit initiatief van een gezamenlijke dienst en heeft daarom besloten om de leerdienst van 17.00 uur te laten vervallen en rekent derhalve op uw aanwezigheid in deze gezamenlijke dienst. In deze dienst staan we stil bij Lukas 10:25-37, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Na de verkondiging wordt ons informatie gegeven over de beide projecten die tijdens deze Bezinningsactie centraal staan. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.